[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
--||--โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) สพม.ชลบุรี ระยอง--||--
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ที่นี่ ณ หนองรี
แผนเผชิญเหตุ
ระบบสารสนเทศครู
ระบบสารสนเทศการบริหาร


ระบบสารสนเทศนักเรียน


ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานนักเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
สพม.ชลบุรี ระยอง
Thai มีงานทำ

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/พ.ย./2565 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 126/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2565 ( 243 / )
    คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 126/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/พ.ย./2565 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมงานลอยกระทงวัดช่องมะเฟือง ประจำปี 2565 ( 178 / )
    คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมงานลอยกระทงวัดช่องมะเฟือง ประจำปี 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ส.ค./2565 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 89/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมนักเรียนการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ( 274 / )
    คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 89/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมนักเรียนการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ส.ค./2565 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 88/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ( 319 / )
    คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 88/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ (กล้องโรงเรียน) ( 701 / )
    รวมภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ (กล้องโรงเรียน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการสอบแก้ตัวนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ( 571 / )
    ปฏิทินการสอบแก้ตัวนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.พ./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 615 / )
    ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.พ./2565 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 476 / )
    คำสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ประจำปี 2565 ( 566 / )
    ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 1092 / )
    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>