หน้าหลัก 
ข่าวกิจกรรม
ทำเนียบบุคลากร 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
สมุดเยี่ยม
      
  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี  ได้รับมอบป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ เครือข่ายที่ 2
 

******** วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดหนองรี ได้รับมอบป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ จากนายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบป้ายโรงเรียนวิธีพุทธ
เครือข่ายที่ 2 ณ หอประชุมปุณณชัยยะ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 9 โรงเรียน
ที่ได้รับมอบป้ายพร้อมกันในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนจนมีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
(ครูกานต์วิชญา: ภาพ / ข่าว)
 
     
 
         
         ่าวกิจกรรม       
         
 
       
 
 
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
 111 หมู่ 7 ต. หนองรี  อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1
 Tel 038 - 476409   Fax 038 - 476409
 admin   nongree_111@yahoo.com